Enquesta

Benvinguts a l'enquesta!

Nom i Cognoms
Adreça
DNI
Correu electrònic (si voleu rebre més informació):
MARCA UNA DE LES 6 OPCIONS

Només pots seleccionar 1 de les sis opcions.

Llegenda

PROPOSTA RECOLLIDA NOCTURNA

L’horari de recollida serà en torn de nit (de 22.00h a 4.00h). Per tant, els cubells s’han de treure de 20h a 22h i recollir abans de les 10h del dia següent. El vidre es recollirà de matí i el cubell s’haurà de deixar abans de les 7h del matí.

Avantatges

És l’horari actual. Menys presència dels cubells a la via pública. S’eviten possibles afectacions al trànsit.

A tenir en compte

El vidre es recollirà al matí. Possible generació de sorolls.

PROPOSTA RECOLLIDA DIÜRNA

L’horari de recollida serà en torn de matí (de 07.00h a 13.00h). Per tant, els cubells es podran deixar abans de les 7h del matí o des de les 22h de la nit anterior, i recollir a partir de les 13h.

Avantatges

S’amplia la franja horària per lliurar els residus (des del vespre fins a primera hora del matí). La recollida de dia facilita el procés de buidatge i la resolució de les incidències. S’eviten possibles sorolls durant la nit.

A tenir en compte

Els cubells s’han de recollir a partir de les 13h. Possible afectació del trànsit.